האמנות של מרגלית


בשנים אחרונות חזרתי לצייר במסגרות שונות.

פרופ/מ גולדפרכט מרגלית