מבוא לאקוסטיקת מבנים


הספר מהווה תשתית ללימוד אקוסטיקת הבנייה. יש בו מספר רב של פתרונות מעשיים על בסיס העקרונות הבסיסיים המוצגים.
 
מבנה הספר מאפשר לימוד הדרגתי. הוא מיועד לסייע למהנדסים, אדריכלים, סטודנטים וכן לכל מי שמעוניין להכיר היבטים מעשיים באקוסטיקת הבנייה.
 
הספר כולל שלבים בתכנון אקוסטי, שיטות למדידה והפחתת רעש, ורשימת תקנים.

 

       
נושאים עיקרים: 
 
 • יסודות האקוסטיקה.
 • אפיון מקורות קול.
 • תקנים והמלצות.
 • רמת קול של מקורות רעש.
 • אקוסטיקת חדרים.
 • מדידת הרעש.
 • שיטות מדידת הקול.                               
 • מכשור למדידת הרעש.
 • מדידות בתעשייה, במגורים ובסביבה.
 • שיטות ואמצעים להפחתת רעש.
 • עקרונות הטיפול האקוסטי.
 • טיפולים בתעשייה, במגורים ובסביבה.
 • תכנון אולמות וחדרי הרצאות.
 • הגדרות ומושגים באקוסטיקה.